BUOGrafie

Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen

Download de Buografie (pdf) 2002-2022

BUOG creëert theaterproducties, interactieve tentoonstellingen en evenementen met een grote belevingsfactor. Voor instellingen of bedrijven, op mooie plekken in landschap of gebouwen, met de mensen die daar wonen of werken.

Bij het maken van hun theater staat BUOG midden in de gemeenschap. Er wordt altijd gestart met een doordacht concept, gebaseerd op historie, omgeving en actuele ontwikkelingen. Dit wordt uitgewerkt in een pakkend scenario en een professionele vormgeving, regie en compositie. Naast professionals doen er vaak tientallen vrijwilligers uit de directe omgeving mee. Ook is er altijd samenwerking met lokale bedrijven. Met een enthousiaste en energieke aanpak resulteert dit in een gebeurtenis die vaak nog jarenlang positieve gevolgen heeft voor de direct betrokkenen en de omgeving.

BUOG producties staan voor

  • de gemeenschap op z’n sterkst
  • cultuur in de kiem van de gemeenschap
  • ieders talent wakker maken en uitnodigen om deel te nemen

November 2016 kreeg BUOG de Friesche Anjer 2016 uitgereikt: de oeuvre prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds, verdiend vanwege de vele verrassende culturele projecten en het leggen van bijzondere verbindingen tussen professionals en amateurs in het culturele veld.

Oorsprong en achtergonden

BUOG werd opgericht in 2002 door Pieter Stellingwerf en Kees Botman. Zij bedachten en produceerden de openings- en slotvoorstelling voor ‘Friesland Vaart’. Een groot bestraat drijvend plein met een 40 meter hoge schoorsteen voer in negen dagen langs de industriële vaarroute in opdracht van de Provinsje Fryslân, en markeerde de start van dit bedrijf.
Met steeds wisselende teams van muzikale en theatrale professionals en per gelegenheid vele vrijwilligers, staat BUOG al meer dan 20 jaar garant voor het Bedenken en Uitvoeren van Ongewone Gebeurtenissen.

Kees Botman
Gevormd in het theater als inspiciënt en lichtontwerper, en geschoold door SOTT theaterschool. Richt zich voornamelijk op vormgeving en conceptontwikkeling. Is van mening dat vorm en materiaal elkaar moeten uitdagen en gebruikt tegenstellingen om voorstellingen spanning te geven.

Pieter Stellingwerf
Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, en legde zich toe op het regisseren. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een uitgekiende samensmelting van locatiegebruik, speelstijl, muziek, humor, sterke theatrale beelden en verrassingeffecten.

November 2016 kreeg BUOG de Friesche Anjer 2016 uitgereikt: de oeuvre prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds, verdiend vanwege de vele verrassende culturele projecten en het leggen van bijzondere verbindingen tussen professionals en amateurs in het culturele veld

Over stichting BUOG
RSIN/fiscaal nummer 816214979
Contactpersoon Raad van Toezicht is Sjoukje Bierma, Harlingertrekweg 34, 8913 HR Leeuwarden.
Onze doelstelling is het organiseren en produceren van culturele producties, in verschillende kunstdisciplines, met een accent op theater.

Onze missie
BUOG uit Leeuwarden maakt sinds 2002 locatietheater: voorstellingen met een grote belevingsfactor, ingebed in de lokale cultuur. Doel is gebeurtenissen tot stand te brengen die mensen aan het denken zetten, een andere wereld tonen met nog jarenlang positieve gevolgen voor de betrokkenen en omgeving. Niet voor niets staat BUOG voor: Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen. BUOG is geesteskind van Pieter Stellingwerf en Kees Botman en werkt met steeds wisselende teams van muzikale en theatrale professionals en per gelegenheid vele vrijwilligers. Stichting BUOG werkt volgens de Code Cultural Governance.
De stichting maakt geen winst. Alle tegoeden uit voorstellingen komen ten goede aan onze missie.

Bestuurssamenstelling: Directie Kees Botman en Pieter Stellingwerf.
Raad van Toezicht: Hendrika Douma, voorzitter. Jaqueline Nipperus, Penningmeester. Sjoukje Bierma secretaris. Jan Albert Abma en Frank Berkamp, algemeen lid.
Het beloningsbeleid: de Raad van Toezicht is onbezoldigd en ontvangt enkel een reiskostenvergoeding. De directie wordt betaald conform CAO Theater.
Download hieronder het overzicht van activiteiten uitgevoerd door Stichting BUOG.

Download de Buografie (pdf)


BUOG is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Download hier het anbi formulier (pdf)

Downlowd hier het beleidsplan 2020-24

download hier het beleidsplan 2024-27

download hier de toelichting: jaarcijfers 2022