Brandemar

Een theatrale boottocht langs de brandende resten van een verdronken dorp


Theater op een rondvaartboot

Als publiek stapt u op in een van de oude gemeenten: Skasterlân- Gaasterlân/Sleat of Lemsterlân op de rondvaartboot. Als u aan boord komt start de voorstelling. Buiten de boot en binnen ziet u het verhaal zich afspiegelen terwijl u warm en droog zit. Na de heftige aporthiose midden op de Brandemar, waarbij schijn en werkelijkheid door elkaar gaan lopen, wordt u weer veilig terug gevaren. De drie rondvaartboten keren terug naar De Fries Meren, de nieuwe gemeente.

Hedzer is als klein jongetje opgevist uit de Brandemar en als enigst kind opgegroeid bij een schippersfamilie. Hij heeft samen met zijn vader een rondvaartbedrijf. Hiermee kunnen ze net het hoofd boven water houden. Om aan seizoensverlenging te doen heeft Hedzer bedacht om een Halloweentocht te organiseren. Deze vaartocht zit boordevol smeuïge verhalen en theatrale spookbeelden. Als de fantasiewereld langzaam vervangen wordt door realiteit, blijkt dat Hedzer heel wat anders van plan is.

IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT MET FINANCIERING DOOR:

Teater op in rûnfeartboat

In teatrale boattocht lâns de brânende resten fan in ferdronken doarp.
Hedzer is as lyts jonkje opfiske út de Brandemar en as iennichst bern opgroeit by in skippersfamylje. Hy en syn heit hawwe in rûnfeartbedriuw. Hjirmei hâlde se de holle krekt boppe it wetter. Om oan seizoenferlinging te dwaan hat Hedzer betocht om in Halloweentocht te organisearjen. Dizze faartocht sit grôtfol smoute ferhalen en teatrale spoekbylden. As de fantasijwrâld stadichoan oernommen wurdt troch realiteit, blykt dat Hedzer hiel wat oars foar eagen hat.

Lokatie: Een rondvaartboot