Dike Hike

een theatrale verhalen wandelroute


De kust tussen Lemmer en de Afsluitdijk is een aaneengesloten stuk cultureel erfgoed

Variërend van natuurlijke overwal tot uiterwaard tot dijk, kent het een rijke geschiedenis, een levendig heden en een interessante toekomst. Het is een ketting van prachte iconen. Voor zowel Nederlanders als buitenlanders is het een te onbekend stuk cultuur.

Wandelen is een snel groeiende en populaire vrijetijdsbesteding. 65% van de Nederlanders wandelen wel eens voor hun plezier. In andere landen in Europa liggen deze cijfers nagenoeg gelijk.

Internationaal is de trend zichtbaar dat er meer wandelvakanties gemaakt worden en dat de wandelaars steeds meer uit jongeren bestaat.

Cultuur is in deze tijden een beetje de paria van de vrijetijdsbesteding geworden. Het is niet ondenkbaar dat er een toekomst is van kleinere of beperkte culturele evenementen. Opgeteld is het een interessant idee te komen tot een individuele culturele wandelbeleving.

En dat is nu net wat wij willen ontwikkelen langs het contour van het IJsselmeer.

“een wandelroute over de dijk van Lemmer naar de afsluitdijk met “elke” kilometer een vertelling: een interessant “weetje” in verhaal. Gezongen, zichtbaar gemaakt of nog anders en “verteld” door een plaatselijke bewoner. Gebruik makend van een systeem waardoor je vertellingen en de route kan volgen en ervaren: zien en beluisteren.”

Kortom: een individueel evenement zoals dat nog niet bestaat: een wandeling in combinatie met plaatselijke cultuur en in contact met bewoners langs de route.

Meer weten of participeren: alles is nog open, dus laat het weten op info@buog.nl of bel gerust.