Geschiedschrijving


Opening "week van het verleden" voor scholieren Wedstrijd persoonlijke geschiedenis kalligraveren met krijtlijntrekkers (zoals in gebruik op sportvelden), op het plein, gefilmd vanuit de Oldehove.

Opdrachtgever: Tresoar

Publieksbereik: Resultaat: Geen: De dag bleek in herfstvakantie gepland te zijn.