Het verhaal aan Jopie

Rondreis langs woonzorgcentra

2015-04/jopie sec.jpg

'Het verhaal aan Jopie' in 25 Woonzorghuizen

We presenteren een klein Jopie museum, een Jopie maaltijd, de Jopie voorstelling, en Jopie workshops. Ouderen leren tekenen, schilderen, verhalen vertellen en borden beschilderen in de trant van Jopie.

Dit programma maken we speciaal voor ouderen uit de woonzorghuizen, maar ook voor ouderen uit de directe omgeving daarvan.

Jopie was voddenboer en schilder tegelijk. Een bijzondere combinatie. Maar misschien was het meest bijzondere aan Jopie wel dat hij zijn ‘gewoon zijn’ tot cultstatus wist te verheffen. Bij elk interview en elke publieksbijeenkomst zorgde hij er voor dat hij het theatrale middelpunt was (gehuld in zijn ribfluwelen jas en een sjekkie in de hand). Als hij vertelde over zijn geloof, zijn leven, zijn handel, hing een groot publiek aan zijn lippen.

Tourlijst 'Het verhaal aan Jopie'
week 41Teatskehus in Blauwhus (try out)
week 42 Marienacker in Workum (try out)
week 45 Leppehiem in Akkrum
week 47 Berkestede en Lindestede in Wolvega
week 48 Suderigge in Lemmer en Frittemahof in Sneek
week 51 Erasmus in Leeuwarden
week 1 Skilhiem in Stiens, verplaatst i.v.m. ijzel
week 2 Nij Statelan in Menaam en Talma Hiem in Balk
week 3 De Flinke in Koudum en Talma State in Heeg
week 4 De Warrenhove in Drachten en Nieuw Toutenburg in Noardburgum
week 5 Saxenoord in Franeker
week 6 Sint Theresia en Vegelin State in Joure

week 7 Erasmus in Leeuwarden
week 9 Parkflat in Sneek
week 10 Bolsward via Thuishotel, Skilhiem in Stiens
week 11 Greunshiem in Leeuwarden en Foswert in Ferwert
week 12 Huylckenstein in Bolsward
w
eek 13 Doniahiem in Sint Nicolaasga, Dongeraheem in Dokkum
week 14 Bos en Meerzicht in Oudemirdum en Brugchelencamp in Zwaagwesteinde

verslag van het Participatiefonds