KustWacht

Met kustbewoners een gezamenlijke bewustwording  van een kwetsbare kustlijn creëren.

2022-11/tour-de-fjoer.jpg

Theatervoorstelling met als thema: bescherming van de kustlijn tegen vercommercialisering en modern massaal toerisme. Een boodschap van bewustwording van het unieke karakter van de IJsselmeerkust in de huidige vorm. En ook een soort waarschuwing, pas op met wie je in zee gaat bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Een vuurtoren was eeuwenlang het baken om veiligheid en levensbehoud voor de zeevarenden te garanderen. Door de lichtsignalen kon de zeeman zien waar hij zich bevond en waar het land was. De vuurtoren is echter het cultureel erfgoed geworden.

In onze visie neemt de vuurtoren opnieuw een belangrijke plaats in, namelijk om de kust te waarschuwen tegen de dreigende mens. Dezelfde functie: waken en waarschuwen.

Doel: Met kustbewoners een gezamenlijke bewustwording van een kwetsbare kustlijn creëren.

Idee: We organiseren een discussie over de kwetsbare kustlijn en initiëren culturele uitingen langs de dijk met eenzelfde doel, eindigend in een theatervoorstelling met als thema: bescherming van de huidige kustlijn tegen vercommercialisering en massaal toerisme. Een boodschap van bewustwording van het unieke karakter van de IJsselmeerkust in de huidige vorm. En ook een soort waarschuwing, waak samen bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

planning: deel 1: discussieavonden lags de dijk tussen Lemmer en Kornwerderzand. sept/okt 2023. deel 2: een theatervoorstelling onder de vuurtoren van Workum: september 2024.

Opdrachtgever: stichting Een brug slaan

Lokatie: IJsselmeerdijk

Aantal medewerkers: 50